ES | CAT
Tens preguntes o dubtes
sobre la regularització
de la factura de l’aigua?
A continuació t’expliquem el perquè d’aquesta mesura
i com s’aplicarà.
QUÈ HA PASSAT
EXACTAMENT?
A QUI AFECTA
AQUESTA SITUACIÓ
COM ES
RESOLDRÀ?
Durant aquesta emergència sanitària, Aigües de Barcelona va adoptar una sèrie de mesures amb un doble objectiu: garantir la continuïtat del servei i protegir la salut tant dels treballadors i treballadores com dels clients i de la ciutadania en general.

Una de les mesures va ser suspendre temporalment les lectures físiques dels comptadors d’aigua. D’acord amb el que preveu l’article 60 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua, aprovat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es va procedir a aplicar les lectures emeses sobre la base dels consums del mateix període de l’any anterior.

La situació d’excepció viscuda per la crisi provocada per la COVID-19 ha superat el que estava previst en aquest Reglament del Servei metropolità del cicle integral de l’aigua, aprovat per l’AMB, posant-se de manifest que la normativa no estava adaptada per afrontar una pandèmia com la que estem vivint.

Ha augmentat el meu consum?

A causa del confinament, tots hem passat molt més temps a casa. Per això, de mitjana, entre el març i el maig, el consum domèstic ha augmentat un 9,6 % respecte del mateix període de l’any anterior. Aquesta situació ha tingut un efecte directe en la factura de l’aigua, que s’ha traduït en un import total de la factura més gran.

Com afecta això els meus trams?

Com ja saps, el teu servei d’aigua funciona per trams: el preu de l’aigua depèn de la quantitat total que has consumit. És a dir, com menys aigua consumeixes, menys pagues per metre cúbic.

Atès que durant el confinament domiciliari es va produir un increment del consum d’aigua en l’àmbit domèstic, en el moment d’emetre la primera factura amb una lectura real, s’han pogut produir salts als trams derivats d’una acumulació de consum.

En aquests casos, Aigües de Barcelona està procedint a regularitzar la situació distribuint de manera homogènia el consum entre el 14 de març i la primera lectura real.
El 42 % dels comptadors d’aigua ja compten amb telelectura: en aquests casos, no ha calgut fer lectures estimades, sinó que eren reals.

Del 58 % restant, en què es van fer lectures estimades, a penes en una petita part es van produir salts de tram: només 2 de cada 10 clients d’Aigües de Barcelona.

Per tant, el 80 % dels clients no ha tingut cap impacte en la factura derivat de l’aplicació del mètode d’estimació estipulat al Reglament del Servei de l’AMB.

Pots comprovar quin tipus de lectura se’t va fer a la teva llar en el primer bloc de la cara de la factura. Allí s’hi identifica, en l’apartat de base de facturació, si va ser “Lectura Real” o “Lectura Estimada”.
Aigües de Barcelona està regularitzant els imports, de forma automàtica en les factures emeses des de l'11 de novembre, distribuint uniformement els consums estimats des del 14 de març fins que s'han pogut llegir els comptadors físicament.

De la quantitat total que s’haurà de regularitzar un 20% correspon al consum de l’aigua i el 80% correspon a impostos com el cànon de l’aigua, l’IVA o la taxa de clavegueram.
En la part de darrera de la factura, pots consultar com es distribueix l’import total, per saber quant correspon al comsum d’aigua i quan a la resta d’impostos, com el cànon de l’aigua, l’IVA o la taxa de clavegueram.
A finals d’octubre ja s’havia fet la regularització de més de 87.500 factures, fet que suposa un 25,7 % del total. La regularització per a la resta dels clients impactats s’està incloent de manera automàtica a les factures emeses a partir del 11 de novembre, i els clients la rebreu al llarg dels dos mesos següents, en funció de la data en què s'emeti la factura.

Com puc saber si la meva factura està regularitzada?

Només cal que consultis l’apartat “Resum de conceptes a pagar” a la part del davant de la factura. S’indicarà de la manera següent:

Per què no he rebut la meva factura regularitzada?

Aquesta regularització només afecta 2 de cada 10 clients. Si no has rebut una factura regularitzada pot ser pels motius següents:

- Disposes d’un comptador amb telelectura, així que no se’t va estimar el consum, sinó que va ser una lectura real.

- Se’t va fer una lectura estimada, però el teu consum no va canviar de tram.

- La rebràs en un termini màxim de dos mesos en funció de la data en què s’emeti la teva factura.
Alguns exemples per entendre la teva factura regularitzada.
Client al qual s’ha fet una lectura estimada durant el confinament.
Es tornen al client
14,78 €
A la primera lectura es va estimar un consum de 20 m3 i a la segona es va mesurar un consum real de 34 m3, que implica un salt al quart tram, quan el seu tram habitual és el tercer.
Se sumen els dos consums, es divideixen entre dos i s’obté una mitjana de consum uniforme de 27 m3, cosa que implica mantenir-se en el tercer tram.
CAS 1
Client al qual s’han fet dues lectures estimades durant el confinament.
Es tornen al client
2,65 €
A la primera lectura es va estimar un consum de 24 m3, a la segona era de 26 m3 i a la tercera es va mesurar un consum real de 31 m3, que implica un salt al quart tram, quan el seu tram habitual és el tercer.
Se sumen els tres consums, es divideixen entre tres i s’obté una mitjana de consum uniforme de 27 m3, cosa que implica mantenir-se en el tercer tram.
CAS 2
*Consulta els diferents trams
Tram
Consum bimestral (m3)*
Preu (€/m3)
1
0-12
0,5849
2
13-18
1,1699
3
18-30
1,7548
4
30-36
2,3397
5
>36
2,9246